Minst en av er har fel (färdig)

Att vad som är rätt eller fel diskuteras väldigt flitigt är viktigt då dessa diskussioner vägleder våra handlingar. När vi väl ska agera så är vi påfallande ofta trygga i våra beslut trots att… Continue reading

Vem vare som kasta (2017)

Två döda och en skyldig En person döms till offentlig hängning för ett mord. Han är en politisk dissident i landet där han blev dömd och staten har tidigare försökt att på lösa… Continue reading

Deja vu (färdig)

Till och från så läser jag en sak och funderar på varför jag känner igen det. Det kan vara en häftig idé som jag senare får veta har sitt ursprung i kondensatet av en… Continue reading

Att nysa ut sin hjärna (färdig)

Den här texten handlar om svåra fall av schizofreni och psykos. Det finns tre anledningar till detta. Genom att känna till denna typ av saker så har du anledning till tacksamhet, bättre förståelse för andra… Continue reading

Dikt: Vad ska vi göra av människan? (färdig)

Helt klart finns en undermedveten verklighet i varje människa. Men åtminstone tror jag att det går att studera det så pass väl att det går att skipa samarbetsavtal med det som bubblar inom… Continue reading

Rasismens rötter (färdig)

Rasism och slavhandel Rasismens historia och slaveriets historia är egentligen två olika ting vars sammanväxt har ett par hundra år på nacken. Att det är intressant att prata om de tillsammans beror på att den… Continue reading

Go shorty its your birthday (färdig)

Svensk hip-hop Det verkar till en början lite märkligt att hiphop skulle vara populärt i Sverige med tanke på hip-hop musikens ursprung i en amerikansk social verklighet. Det är svårt att i Sverige känna igen… Continue reading

Poeter sörjer varje gång (färdig)

Jag är nog inte en poet. Det är bara att språk är så förtjusande att leka med. Mina texter, precis som orden som ger de form, är en färskvara. Dikterna kommer inte till… Continue reading

Vi är gjorda för att gå (färdig)

De tankar som så småningom smälte ihop till dikten nedan kan ha haft sitt blandningskärl i ett samtal som skedde för ett par veckor sedan. Samtalet hade samlat människor som var “transhumanister”. Det är människor som anser att… Continue reading

En förvirrad generation (färdig)

Hur det känns att tillhöra en medelklass som ännu inte existerar i Sverige? Varje dag börjar du i en ny samhällsklass och vadar under dygnets vakna timmar i svettet från dina försök att… Continue reading