About

(Google-translate works quite fine on the blog !) Jag heter Usama Mustafa Kamil. På vardagarna arbetar jag som läkare. Jag är även aktiv som utbildare och föreläsare i ledarskap. På fritiden läser jag en… Continue reading

Ondska VIII: Vad är de kapabla till

Utgångspunkten för diskussionen om ondska har varit att ondska inte alltid är logiskt utifrån ”folkvett”. Det är egentligen inte ens frågan om att vara smart eller inte – oftast är det frågan om… Continue reading

Ondska VII: Så här gick det till

Människor använder av naturen inte en oberoende standard för att bedöma giltighet i intryck från världen runt oss – vi använder huvudsakligen oss själva som den lins genom vilken autenticitet prövas. Strålarna av… Continue reading

Ondska VI: De vi är beredda att dö för

  I tidigare avsnitt har vi diskuterat varför personlig moral inte räcker till för att skydda alla människor från ens handlingar – vi tar inte hänsyn till alla, vi vet inte alltid vad… Continue reading

Ondska V: Är all ondska av ondo?

  Kick your kids ass and they wont get their asses kicked I alla arméer i världen utsätts soldater för omänskliga påfrestningar. Syftet är att de ska gå från att vara ”veka civilpersoner”… Continue reading

Ondska IV: Feeling is believing even when we’re wrong

Det vi har sagt hittills är att väldigt många människor som agerar elakt eller skadligt mot andra inte anser sig göra fel. Att det är så har att göra med hur de ser… Continue reading

Ondska III: ”Vad är sant egentligen?”

Sist pratade vi om hur det inte går att förstå sig på ondska med hjälp av common sense. Den här gången ska vi prata om sanning – vad sanningen är för något, samt… Continue reading

Ondska II: ”Det lägsta inom oss”

Många av avsnitten i denna serie handlar om hur människor får för sig att göra brutala saker mot andra eller att försvara att de sakerna har skett. Men sen finns själva agerandet –… Continue reading

Ondska I: ”Common sense doesn’t make sense”

Scenariona har handlat om att döda människor på en industriell skala, att utsätta utpekade människor för extremt plågsamma ritualer, att döda oskyldiga som råkar finnas i närheten och slutligen – att döda ett litet barn… Det fascinerande är att varje aktör i de här fyra fallen inte skulle anse sitt agerande vara felaktigt – men den skulle fördöma de andra.

Thinking is very difficult(2017)

Many people believe UFOs exist. Many people believe vaccines altogether are probably a really bad idea. In a similar manner, many people vote for politicians who’s deceits have been pointed out to them.… Continue reading