Boven bakom större delen av världens problem (färdig)

Jag var i Egypten 2010. Jag skulle köpa färsk mjölk och fick någon sorts vattnig dryck som förutom att den hade rätt färg inte påminde särskilt mycket om mjölk. Det visade sig att… Continue reading

Polisen behöver förstå sin uppgift lite bättre

Är den här bilden kontroversiell? En av polisens representanter hade den här bilden på twitter. Jag kritiserade honom och han gick direkt i försvarsläge. Det märkligaste var att  många personer gick tills hans… Continue reading