Category Archive: Ondska V

Ondska V: Är all ondska av ondo?

  Kick your kids ass and they wont get their asses kicked I alla arméer i världen utsätts soldater för omänskliga påfrestningar. Syftet är att de ska gå från att vara ”veka civilpersoner”… Continue reading

Minst en av er har fel (färdig)

Att vad som är rätt eller fel diskuteras väldigt flitigt är viktigt då dessa diskussioner vägleder våra handlingar. När vi väl ska agera så är vi påfallande ofta trygga i våra beslut trots att… Continue reading

Inte den bästa av världar (färdig)

Snälla må bra Jag träffade en patient på akuten och konstaterade besviket för en kollega att om jag hade träffat patienten 20 år framåt i tiden istället för idag så hade jag inte… Continue reading

Boven bakom större delen av världens problem (färdig)

Jag var i Egypten 2010. Jag skulle köpa färsk mjölk och fick någon sorts vattnig dryck som förutom att den hade rätt färg inte påminde särskilt mycket om mjölk. Det visade sig att… Continue reading