Category Archive: Ondska IV

Ondska IV: Feeling is believing even when we’re wrong

Det vi har sagt hittills är att väldigt många människor som agerar elakt eller skadligt mot andra inte anser sig göra fel. Att det är så har att göra med hur de ser… Continue reading

Om inte de vore hopplösa (färdig)

Osociala medier Det verkar finnas lite olika sorters människor inom sociala medier. Alla är olika i hur mycket tid de lägger ner på att uppmärksamma och sprida bilder, videos, texter, nyheter, tankar, evenemang… Continue reading

Förövarna sover inte dåligt om nätterna (färdig)

Är det inte märkligt hur mycket en etikett egentligen gör med en människa? Bilder på söndertrasade människor kan få vilken människa som helst att kräkas upp sitt samvete. Men när bilden föregås av… Continue reading