Koloniala dansrytmer(2017)

Det har på senare tid blivit rätt populärt att folk säger att om det inte vore för kolonialismen så hade många fattiga länder haft sämre infrastruktur än vad de har idag och att kolonialismen därför förtjänar ett tack snarare än fördömanden.

För att förklara hur absurt det är så låt mig ge ett exempel på en sak som i sig är en konsekvens av historiska händelser men idag i viss mån gynnar de som den påverkar. Det finns 2017 en hit-låt från Puerto Rico som har blivit en av de mest populära musiklåtarna någonsin. Låten har kunnat få den spridningen bland annat tack vare de historiska händelser som har format vad Peurto Rico är idag.

Själva landet är rätt märkligt – befolkningen hör till USA men har i skrivande stund ingen rösträtt trots att de räknas som amerikanska medborgare. Historiskt ingår landet i de områden som invaderades av spanjorer. Som var fallet för alla de länderna så drabbades de av spanjorernas extrema brutalitet där det ofta ingick tortyr, avrättningar och tvångskonversioner. En sak som idag är relevant och lämnades kvar av spanjorerna är det spanska språket. Eftersom spanjorerna invaderade många fler länder och lämnade kvar sitt språk så har vart och ett av de länderna en möjlighet att sprida musik långt utanför sin nations gränser. Dessutom har landet genom sina amerikanska förbindelser en plattform där den kan nyttja hävkraften i den amerikanska ekonomin, IT-infrastrukturen, samt musik och medie-industrin. I Puerto Ricos fall, ett “plutt-land” med 3.4 miljoner invånare, så har ett par historiska sammanträffanden mötts och gjort så att Puerto Rico är ett bra land att skapa hitlåtar i. Betyder det här att folket i landet ska tacka för att spanjorerna dödade allt i sin väg när de försökte skrapa Sydamerika bart på resurser? Nej… Det fanns ingen intention hos spanjorerna om att Puerto Rico skulle få en blomstrande musikindustri kring det andra millenniet. Det fanns ingen intention om att några av de mest framgångsrika latinamerikanska artisterna skulle komma från Puerto Rico.

Puerto Ricos musikindustri är ett oplanerat utfall. På samma sätt var kolonialismens avsikt inte att ge bort järnvägar till de kuvade folken – tågen var där för att tjäna kolonialismen och lämnades kvar för att kolonisatörerna inte kunde bära hem de. Att tågrälsen nu finns kvar och kan nyttjas av de som överlevde kolonisatörerna är en historisk slump som aldrig var meningen. Det som dock var fullt medvetet från kolonisatörernas sida var exploateringen av vad de ansåg vara sämre folkslag.