1000-timmar projektet

Det är äntligen dags att börja fräscha upp bloggen! Jag tror att det kommer att ta cirka 800-1200 timmar eller motsvarande 5-7 månader av hårt arbete. Arbetet som har lagts ner på bloggen är hittills ungefär 1900 timmar. Det här blir alltså tredje omskrivningen av bloggen. Vad sjutton har tagit så lång tid och varför är det viktigt att göra det här ?!

Den första omgången tog runt 1300 timmar av arbete och pågick mellan hösten 2013 och vintern 2014. Den andra omgången tog cirka 600 timmar och pågick våren och sommaren 2015. Nu börjar den tredje omgången som sträcker sig mellan hösten 2016 och ända till våren 2017. Jag hoppas verkligen att det inte blir en fjärde omgång!

Vid första anblick är att det lätt att tro att den bästa förklaringen till att det tar så lång tid är mängden text som behöver skrivas rent. Det rör sig totalt om cirka 120 texter som tillsammans motsvarar cirka 400 sidor i en bok. Jag har nu spenderat de senaste dagarna med att analysera vad som inte stod rätt till med texterna. Varför räckte det inte med en enda skrivning?

Problemet med den första omgången var att jag hade väldigt dålig teknik i mitt skrivande. Man kan säga att jag skrev något av en dagbok med viktiga reflektioner och utgick ifrån att alla kunde förstå varför reflektionerna var viktiga. I slutändan var texterna ganska röriga eftersom den röda tråden var långt ifrån uppenbar – den fanns mer i mitt huvud än vad den kom med i texterna – utan att jag fattade det.

När jag skrev om texterna andra gången så hade jag förstått att det är omöjligt att bli hörd om man inte ger andra en anledning att lyssna. Det spelar ingen roll att du säger något vettigt om du inte blir hörd. För att bli hörd behöver du ta hänsyn till lyssnarens(i detta fall läsarens) behov. Det här är alltså en teknisk aspekt där träning ger färdighet. Samtidigt hade jag inför andra omskrivningen hunnit bilda mig nya uppfattningar om ganska mycket som jag hade skrivit vid första tillfället. Konsekvensen är att mina försök att nyanserna texterna ledde till att texterna blev något helt nytt. Tyvärr var det dock så att jag arbetade i varje text för sig utan att tänka på helheten. De enskilda texterna är därför av hög kvalité sett till innehållet men de ger en känsla av att vara fristående och inte ha med varandra att göra. Jag hann heller inte arbeta lika mycket som jag hade önskat med de tekniska detaljerna vilket innebär att texterna ibland brister i läsbarhet.

Slutligen är vi framme vid den tredje fasen. Det som ska hända nu är att texterna ska förfinas tekniskt. Alla texter ska ha en tydligare röd tråd genom att börja med en iakttagelse som visar vägen in i resten av texten. Det ska alltså framgå att “Jag skrev den här texten eftersom jag reagerade på den här udda händelsen och behövde förstå den. Jag tror att även ni har funderat kring detta. Vad säger den här iakttagelsen om vad det är att vara människa i världen?” Ett exempel på detta kan vara: “Människor har ett beteende privat och ett inför andra…“. Utifrån iakttagelsen föreslås det sedan relevanta frågar som därefter behandlas i texten för att slutligen en slutsats ska dras. En fråga skulle kunna vara “Vad avgör hur privata och offentliga beteenden skiljer sig åt och spelar det någon roll vilken kultur man tillhör?” Jag kommer säkert att ta ut svängarna med exemplen såsom det alltid har varit – däremot kommer jag att försöka undvika att exemplen blir egna texter i texten. Redan nu anar jag att det kommer att ta sin tid att hitta en bra metod för den tredje fasen – så det första som händer framöver är en podcast som diskuterar nyckelkoncepten i boken i väntan på mera klarhet. Jag hoppas kunna ha klart de första 3-5 avsnitten innan slutet av augusti men lovar inget i och med att jag främst behöver hitta en bra studio och kommer att resa under september.

Det absolut svåraste uppdraget i “den tredje fasen” blir att visa helheten. Jag vill att den som läser förstår att världen är väldigt krånglig men samtidigt förståelig och förbättringsbar. För att vara en del av lösningen behöver vi börja förstå världen på fler sätt än “gott och ont”, “rätt och fel”, “snäll och elak” osv. Hur vi förstår världen påverkar hur vi väljer att leva våra liv. Hur vi väljer att leva våra liv ger riktning åt världens utveckling. Inte alla val är likvärdiga och kruxet är att många bra val inte är de som är närmast till hands eller som känns mest självklara. Genom att göra insiktsfulla val så lämnar vi inte världens öde åt våra humörsvängningar och förhastade beslut.