Om vi bara visste (färdig)

Du beställer en bok. Tre klick senare återvänder du till ditt vanliga liv. En vecka senare får du ett sms från posten – hämta dina saker. Först när sms-et anlänt så börjar du att uppleva böckerna som något verkligt. Nu existerar böckerna för dig. Men såsom det egentligen gick till var att dina tre klick drog igång en hel kedja av händelser. Utanför synhåll pågick det en mekanism som så småningom kallade på din uppmärksamhet. Dina tre klick fällde bara de första dominobrickorna. De satte igång en kedjereaktion. Tyvärr så är det inte bara dina beställningar på internet som fungerar på detta sätt.

Idag är det så att alla barn som föds i Sverige genomgår en undersökning som ska utesluta 24 farliga sjukdomar. Detta är alltså utöver den vanliga läkarkontrollen för nyfödda vars syfte är att kolla att allt är som det ska. Det som är så speciellt med de där 24 sjukdomarna är att det i princip handlar om sjukdomar som ligger långt i framtiden för det nyfödda barnet. De tillstånden syns inte än men precis som en dominosekvens så bygger skadorna upp sig över tid. Det drabbade barnet -är inte sjukt men leveransen är redan på väg. Men varför dessa 24 sjukdomar? Svaret är att några är väldigt allvarliga, andra lätta att förebygga eller åtgärda och några svåra att upptäcka senare i livet. Kanske letar vi efter fler tillstånd i framtiden.

Dessa prover är egentligen bara ett av många vittnesmål om att vi är på väg mot en enorm ökning av det som en läkare kan säga om din hälsa. Vi har idag teknologi som tillåter oss att ge dig goda prognoser för dina hälsoutsikter för ett par hundratals sjukdomar. Den siffran stiger exponentiellt. Vi kan nästan säga var mellan 0 och 100% som din chans att utveckla en viss sjukdom är. Teknologiskt är vi inte så långt därifrån och när vi börjar närma oss är det ofta en fråga om att sänka kostnaderna för den informationen.

Så hur gör vi? Ska vi skrämma upp dig om vi råkar veta att du kommer att bli sjuk i något som vi ännu inte kan behandla? Eller ska uppgifterna finnas i din journal och alla spelar med som om de inget vet när du av andra skäl hälsar på? Eller om vi blir så duktiga på att läsa mellan raderna att vi kan se ett mönster i hur dina friska parametrar börja skaka över tid… Ska vi då skicka en kallelse när det är beräknat att du är sjuk trots att du ännu inte upplever det? Har vi din tillåtelse att utföra en besiktning? Du kommer att hitta dina anledningar och vi kommer att förstå dig. Ändå är detta med att snickra med friska människor på deras begäran ett oväntat vägmärke i mänsklighetens äventyr. Tänk vad grottmänniskan kan.