Vem vare som kasta (färdig)

Två döda och en skyldig

En person döms till offentlig hängning för ett mord. Han är en politisk dissident i landet där han blev dömd och staten har tidigare försökt att på lösa grunder göra honom illa. Det fanns många vittnen till mordet. Domen gavs i en militärdomstol och utan advokat. Hans DNA fanns i brottsplatsen. Den döda är hans lillebror och de träffades regelbundet för att bygga opposition mot regimen. Systern har vittnat om att de inte var överens om hur de skulle fördela arvet efter pappan. Det cirkulerar ett videoklipp online som visar att den yngre brodern levde vid det tillfälle då brottet ska ha skett. Den yngre broderns dagbok tyder på att han av rädsla för storebrodern hade planerat att resa för att skydda sitt liv. I dagboken används ordet storebror i många sammanhang där det inte verkar handla om familjen. Systern är gift med landets inrikesminister.

Varje ny mening i den ovanstående berättelsen ändrar hur vi bör värdera situationen. Graden av misstanke mot personen som dömdes till döden påverkas av den nya informationen. Vi kan ta en annan variant också.

Mexican standoff

Du är på väg mot en konferens och mellanlandar med tåget i en liten by. Du bestämmer dig för att promenera runt i väntan på att tågbytet ska bli aktuellt. Du går förbi en bensinmack för att köpa något att äta. Efter en liten stund i butiken så ser du butikschefen gå fram till en person som står vid kyldisken. Butikschefen börjar att vilt kasta ur sig svordomar och uppmanar hotfullt personen att lämna butiken omedelbart om den inte vet vad den tänker köpa. Personen som sitter i rullstol bleknar och blir märkbart tagen. Den lämnar butiken väldigt upprörd och med tårar i ögonen. Allt går så fort och chockad som du är så hinner du inte göra något innan personen redan är ute. Du går fram till butiksägaren och häller ur dig din frustration över henne för att hon har betett sig så olämpligt. Den unga tjejen i kassan blir skakig men vägrar att kännas vid kritiken och menar att hon agerade rätt. Hon säger att det finns en stöldliga i byn som vid ett flertal tillfällen har besökt butiken. De gör sitt bästa för att se oskyldiga ut och slår till när det är tillräckligt många personer i butiken att uppmärksamheten avleds åt olika håll. Ligan har använt sig av såväl äldre personer som rullstolsburna för att undvika misstankar. Hon berättar att den rullstolsburna damen hade spenderat nästan en kvart i butiken och pekar därefter på ett tidningsomslag som varnar för att stöldligan är i stan. Du lämnar butiken efter en konversation på cirka 10 minuter och ska gå tillbaka för att vänta in tåget. Förvånansvärt nog så står damen i rullstol ännu kvar utanför butiken. Hon säger att hon är så utmattad att hon inte orkar ta sig hem på egen hand. Hon ber dig om hjälp och berömmer dig för att du var så snäll och stod upp för henne. Hon berättar att hon bor ett par hundra meter utanför byn och att gångsträckan kanske tar 10 minuter. Du har i alla fall marginal innan tågbytet. Vill du hjälpa henne?

I den här andra berättelsen står så mycket på spel av ditt beslut. Om damen är ärlig så har hon blivit kränkt och behöver faktiskt hjälp. Dessutom borde du prata med butikschefen igen. Om damen har fel så var butikschefens tillsynes olämpliga beteende motiverat och du försätter dig i stor fara om du väljer att hjälpa damen. Sekvensen med vilken allting utspelade sig har en avgörande roll för hur du värderar situationen.

Det intressanta här är att om du hade valt att lämna butiken och följa efter damen direkt hon blev utkastad så hade du inte tänkt två gånger om att hjälpa henne först och därefter återvända för att prata med butikschefen. Men såsom scenariot utspelade sig är du istället mindre benägen att hjälpa damen trots att det valet skulle kunna innebära att hon först blev förnedrad, därefter avvisad och slutligen övergiven i sin desperation. Eller så räddar du dig själv från en fälla. Sannolikheten att det skulle vara det ena eller det andra är oförändrad i båda situationer. Däremot är din uppfattning om hur allt ska tolkas annorlunda beroende på vad du har tagit del av.

Vi kan ta en sista berättelse med lite mer komplexitet än de första två. Den här berättelsen handlar om att det tillfälle i tiden då en situation bedöms ha börjat påverkar hur du ska bedöma en situation. Ibland har en situation dessutom börjat i flera olika ändar som har gått ihop till att skapa ett problem. Det här är en förenklad återberättelse om hur händelseanalyser sker inom sjukvården.

Point of no return

Klockan 10.00 vaknar en patient upp i sjukhuset. Patienten är fortfarande groggy och har under de senaste 40 minuterna öppnat ögonen vid ett flertal tillfällen men inte klarat av att förbli vaken. Nu hinner den vara vaken i 3 minuter. Tillräckligt lång tid för att den ska bli förskräckt över att kirurgen amputerade fel ben. Patienten försöker att vifta med armarna och kalla på uppmärksamhet men det känns som att armarna inte lyder den. Den somnar hjälplöst igen. Nästa gång patienten vaknar så är den omgiven av flera läkare. De ser väldigt bekymrade ut. Några veckor senare sätter sig en person och försöker att ta reda på hur det kunde gå som det gick. Patienten var kärlsjuk i båda benen, men bara det mer sjuka benet var aktuellt för operation. Hur långt bak i tiden finns den första händelsen som är viktig att ta hänsyn till? Kirurgen tog fel ben, men är det verkligen så enkelt? Vad var det som gick fel? Är det här första gången som detta händer? Har teamet arbetat tillsammans tidigare? Gick de igenom checklistan och alla rutiner innan operation? Var patienten förberedd på avdelningen innan den kom till operationssalen? Står det rätt i journalen och remisserna? Var det någon som kände att något var fel men av någon anledning inte pratade? Efter en lång analys så framkommer det att statistiken säger att sjukhuset har fler kirurgiska incidenter än genomsnittet i landet och att försämringen har skett de senaste 6 månaderna. Misstagen är spridda bland ett flertal personer så att det inte är samma kirurg som har gjort fel varje gång. Efter intervjuer så kommer cheferna fram till att det nya jourschemat som introducerades för 8 månader sen har inneburit att personalen har bättre betalt men sover mycket sämre än innan. Misstag attraheras av trötta människor. Dessutom finns en strikt hierarkisk kultur som gör att många “vet sin plats” och kan sitta inne med information för att slippa ta risken att bli förlöjligade. Men det var ju kirurgen som tog benet.

En liknelse

När insamlingen av data för vår moraliska balansräkning börjar vid fel fas i dynamikens tidslinje så kan vi applådera Goliats fred utifrån det bristande underlag som vi har till hands. Det beror på att vi lämnade utanför vår analys faktum att Goliat dessförinnan tystade sin motpart med våld och utstuderad tyranni. Den moraliska poängställningen är inkomplett om den inte tar hänsyn till hur situationen blev som den blev(historiken). Vi kan blanda ihop att säga ifrån och att vara den som började. Risken med att applådera Goliats fredlighet och utelämna den föregående poängställningen är att vi kan uppfatta de förtrycktas uppvisning av obehag som ett störande av allmän ordning. Det ger oss skäl att klandra de för att de bär sig illa åt och anledning att uppmana Goliat att hämnas med måtta för att fortsatt vara mån om sin otvivelaktiga taktfullhet.

Ens moraliska utvärdering av en situation kommer att påverkas av mängden, kvaliteten och diversiteten av de uppgifter som ingår i ens moraliska balansräkning. Förståelse av den andre banar väg för rättvisa. Den som inte utmanar sig att förstå sin omgivning kommer per automatik att ha mer, bättre, och färgstarkare uppgifter om de grupper som är skickligast på att nå den med sin diskurs. Det tillåter oss att rättfärdiga saker hos de som vi inte hade accepterat annars.

När människor som var tidigare oinsatta i en sak bedömer den utifrån ett första intryck så går de miste om dess historiska kontext. Vi gör misstaget att återskapa situationen från och med en händelsehorisont som definieras efter vår personliga tideräkning och inte omvärldens tideräkning. Det gör att vi kan dra vissa slutsatser som inte hade varit möjliga om vi hade vetat mer än det vi vet. På samma sätt kan vi tro att en konflikt har blossat upp nyligen och blivit allvarlig på senare tid om vi får höra mycket om den för första gången, eller i samband med att medierna återigen nämner den efter en period av tystnad. Världen utanför oss snurrar även när vi tittar bort. Att vi är mer insatta än i det som sker i nuet är en förutsättning för att veta om vi har fel eller inte när vi resonerar kring en sak.