Att nysa ut sin hjärna (färdig)

Den här texten handlar om svåra fall av schizofreni och psykos. Det finns tre anledningar till detta. Genom att känna till denna typ av saker så har du anledning till tacksamhet, bättre förståelse för andra och en uppfattning om vad som fungerar rätt när saker är som de ska. Vi tar för givet våra upplevelser, men genom att känna till vad andra kan känna så får du en bättre uppfattning om vad det är att vara människa. Utgångspunkten för inlägget är en läkares psykiatriska bedömning av en person. Utifrån den bedömningen får läkaren en känsla för ifall det behövs en vidare utredning.

Det du börjar med är ditt första intrycket om en person. Genom att bedöma ytliga saker såsom klädsel, hygien(tänder, hår, naglar, lukt etc), kroppshållning, kroppsspråk, vakenhetsgrad och eventuella skador så kan jag få en känsla för hur den tar hand om sig själv i vardagslivet. Frågan du ställer dig själv är vem den brukar vara förutom när den är framför dig.

Nästa steg är bedöma patientens förmåga att kommunicera. Är den aktiv i samtalet och beter sig som en vuxen person förväntas göra? Är den samarbetsvillig? Vet den vart den är i rummet och har ni samma uppfattning om tiden? Vet den vem du är(sjukvårdspersonal) och varför du sitter framför den?

Om samtalet fungerar rent formellt så gäller det att fundera på om det även fungerar emotionellt. Visar personen emotioner i samtalet? Stämmer emotionerna överens med det som man förväntar sig utifrån samtalets innehåll(ex sorg vid sorgliga berättelser)? Är personen som den är just nu glad eller ledsen, aggressiv eller lugn, ångestfylld eller behärskad, slö eller manisk etc? Hur brukar den vara i sitt stämningsläge när den inte är här?

Det mesta av det ovanstående handlar om att få en känsla för hur personen fungerar i vardagslivet och om den funktionaliteten tycks vara stadig. Det som kommer härnäst å andra sidan är det som verkligen utspelar sig utanför friska människors referensramar.

De frågor som återstår i den rutinmässiga psykiatriska intervjun handlar om personens tanke-innehåll. Man vill veta om personens tankar har ett förloppet likt det som skulle finnas i en frisk person eller ifall personens tankar är sjukliga i flöde och innehåll. Flödet kan påverkas genom att personen upplever olika saker som stör rytmen i dennes tänkande. Det kan bland annat vara tanke-stopp(att tankarna avbryts plötsligt så att tanken inte avslutas ex “Idag ska jag… Bilen fick motorstopp”), tanketrängsel(en påträngande känsla av att en massa tankar krockar med varandra, det leder till att person byter röd tråd mitt i och mellan meningarna – eller tystnar), tankepåsättning(en påträngande känsla av att en del av det som en tänker inte är ens egna tankar utan strålas in i huvudet utifrån), tankedetraktion(en påträngande känsla av att ens tankar stjäls ifrån en och att man inte hittar de) mm.

Tankarnas innehåll kan vara avvikande med förekomst av illusioner(mönster av ljus eller varianter av ljud som utgår ifrån föremål i omgivningen) eller hallucinationer(perceptioner som skapas av hjärnan utan att inspireras av omgivningen ex apor som hänger i taklampan eller miljontals myror som formar bokstäver på väggarna). Slutligen så kan personen ha vanföreställningar vilket innebär att hela dess värld utspelar i en separat föreställning från det som alla andra i omgivningen tar del av. Till exempel så kanske personen ha en övertygelse om att en del av dess hjärna lossnade när den nyste och att det är därför som den har mått dåligt på senare tid. Det går inte att föreställa sig hur världen ser ut från dessa människans ögon. Deras sätt att prata om det är vägledande genom att ge dig ledtrådar om vart personen är samtidigt som den är i rummet med dig. Den kan befinna sig i flera olika länder, samtal och situationer som förutom samtalet med dig konkurrerar om dess uppmärksamhet. Men det är i slutändan en föreställd verklighet som med behandling går att tona ner till förmån för den riktiga världen. Det är ungefär detta som menas med begreppet psykos.

Den sjuka personen är med andra ord distraherad av inre mentala äventyr på ett sätt som överstiger allt du någonsin kunnat föreställa dig. Alla variationer av sjukdomarnas utseende är inte samlade i samma individ. Studerar du tillräckligt många fall så kan du se personer som i ett enkelt undersökningsrum tittar runt sig, överraskas, skrattar, gråter och sjunger omväxlande, gör djurläten, frågar om biljetterna, svarvar med händerna, duckar en kula osv. Inom psykosen kan personen pendla mellan obesläktade beteenden med snabba övergångar, ofta mitt i en akt, och med en ansiktsmimik som lever sitt eget liv. I de ännu allvarligare fallen så sker allt det här innanför deras huvud utan att de gör en min. I de allvarligaste fallen är det ofta så mycket tankestörningar att innehållet i tankarna är helt och hållet fragmenterat och den röda tråden är helt obefintlig så att personen inte ens har fungerande inre monologer.

Det viktigaste att ta med sig från detta inlägg är att det sista stycket beskriver ett extremt tillstånd. Däremot är det inte så med hjärnan att människor antingen är sjuka eller friska. Snarare är det så att de flesta människorna kan placeras längs en axel där den ena änden beskriver tankeinnehåll förhållandevis fritt från störningar och den andra änden tankeinnehåll rikt på störningar. Idag vet vi att olika delar av hjärnan är olika mogna, olika aktiva, och olika tätt integrerade hos olika personer. Till exempel minns en del av hjärnan ansiktens utseenden medan en annan del minns känslan inför ansiktena. Båda behöver fungera tillsammans för att ansiktsigenkänning ska vara möjligt. Blir det fel i kopplingen mellan de delarna så kan det blir olika sjukdomstillstånd. Ett av dessa innebär att människor känner igen ansikten utan att komma ihåg vad de känner inför de ansiktena. Det leder till att de kan tro att de är förföljda av sina vänner genom att de känner igen sina vänner men inte kommer ihåg att de känner igen ansiktet på grund av att det är en vän. Lite störningar i tanke-innehållet är å andra sidan inte så dumt då det främjar kreativitet. Poängen är att det som försiggår i olika människors tanke-världar avviker systematiskt människor emellan. Bara det uppenbart dysfunktionella kommer att märkas tillräckligt mycket för att leda till att de berörda personen betraktas som sjuka.