Varje kvinna börjar med din mamma och din syster (färdig)

Hipster-tanten

Det fanns en artikel i tidningen som klagade på hur uttrycket “Hon kunde vara någons mor, dotter eller syster” används för att påpeka kvinnans värdighet. Det fick mig att tänka på en dam med converse skor.

grannyDen här damen tog för tre år sedan en iögonfallande tur i mitt synfält. Hon var säkert mellan 50-60 och rätt alldagligt klädd. Det som stack ut var att hennes val av skor inte matchade hennes för övrigt “damiga” klädval. Hon verkade inte ha vetat att converse-skorna ingick i ett kulturellt “kläd-kit” vars syfte var att återskapa ett stämningsläge som populärkulturen hade dikterat genom medierna. De skorna ingick i en social berättelse. Och hon bara använde de som vanliga skor! Vanliga skor! Hon hade nästan lyckats plocka isär det symboliska ifrån de.

Damen var nu tillbaka i mitt sinne. Jag kunde tre år senare inte låta bli att fråga mig själv om vilka kriterier som påverkar våra val av kläder. Låt oss för sakens skull leka med fyra tänkbara saker. Dessa handlar om vilka kläder du får tag i(tillgänglighet), dina val bland de kläderna(valfrihet), vad du vill att klädvalet säger om dig(självrepresentation) och om du är villig att ha på dig någonting som är skönare än vad det är snyggt(bekvämlighet). Låt oss anta att valfrihet och tillgänglighet står i viss kontrast mot varandra så att du väljer från det du hittar. Låt oss också anta att självrepresentation och bekvämlighet står i viss kontrast mot varandra. Folk hittar med hjälp av dessa dimensioner en zon som beskriver flertalet av deras beslut kring kläder. Ibland kan de välja att gå utanför sin zon och testa något nytt.

Innan jag går vidare till damen som står åtalad för trendbrott är det viktigt att nämna en annan sak. Vi ska inte glömma att modet är i ständig förändring och alla designers slåss om att deras stil ska vara det dominerande. Samtidigt inspireras designers och lånar av varandra. Det skapar stil-fusion där stilar smälter samman till något nytt men även stil-infusion där en stil lånar eller tolkar in detaljer från en annan stil. Som konsument så överbelastas man av all denna bloggibldinformation om olika stilar. Genom att det finns så pass många val kring mode så uppstår tvetydighet. Vad är inne just nu? Hur kombinerar man det? Vilka variationer är lagom och vilka överdrivna? Vilka alternativa stilar finns det? Vilka positiva intryck skapar de hos betraktarna? Kan det missförstås? Klädvalet blir nästan till sin egna fältstudie. Den som har forskat mycket om en viss stil och därefter visar upp den för oinsatta kommer att hamna i en form av misskommunikation. Den som å andra sidan bara klär sig kan skicka ut budskap som den inte är medveten om. Iaktagarna kan alltså se något annat i klädseln än det som som var tänkt. Det är här din syster kommer in i bilden. Men henne återkommer vi till.

Ok så nu utreder vi damen. Jag tänker mig att damen la märke till att converse skor fanns överallt på gatorna. Det kan ha frestat henne lite grann även om de flesta som bar skorna inte riktigt är att betrakta som hennes “peer-grupp”. Summariskt kan vi säga att skillnaden var att de i genomsnitt var 30 år yngre än henne. Hon kan mycket väl vara street-smart och vara ute efter skorna av samma anledning som ungdomarna. Att inte alla damer gick runt med converse skor talar för att det kan vara så. Men i och med att kultur-konsumtionen mellan olika åldersgrupper skiljer sig åt så ligger det även nära till hands att föreställa sig att det gick till på annat sätt. Det går att tänka sig att jämfört med alla andra skor i butiken så var just de skorna rätt billiga i förhållande till hur stadiga de var. Av skornas popularitet ville alltfler företag tjäna en slant och konkurrensen pressade därför ner priserna på skor som såg converse-aktiga ut. Det gjorde skorna tillgängliga. Helt plötsligt kunde hon få sig ett par funktionella skor förvånansvärt billigt. De var inte fula heller. Dessutom verkade de passa henne då de passade så många andra.  På köpet ingick en symbolism som hon kanske inte var medveten om. Oavsett orsaken bakom damens val av skor så blev valet uppseendeväckande nog att jag tre år senare ännu inte känner mig klar med den tanken.

XS_logoMen din syster då?

Utgångspunkten i denna diskussion är att jag ville försvara uttryckssättet “hon är någons syster, mor eller dotter”. Det vi har pratat om hittills är en kvinna som av en oklar anledning har converse skor på sig. Hade inte dessa skor stuckit ut så mycket där och då så hade jag nog inte lagt undan fallet för senare eftergranskning. Istället hade jag fortsatt att avläsa personers klädval obetänkt.

Fundera på saken. En kille och en tjej tittar på samma TV-program. Men de ser olika saker. Tjejen identifierar sig själv främst i den kvinnliga protagonisten och tar därför ett perspektiv som utgår ifrån händelserna kring den karaktären. Tjejen har sedan tidigare med sig intryck från andra kvinnliga protagonister och kan i mönstren se ett värde för sig själv. I de gemensamma nämnarna mellan karaktärernas framgångsfaktorer hämtar hon inspiration. Bland annat ser hon klädvalen som har följt med över framgångsrika situationer som en symbol över hur det går att vinna sociala fördelar och omtanke. Men även den manliga protagonistens kärlek. De manliga protagonisterna som hon har noterat kommer i ett flertal varianter och har ett fåtal utpräglade karaktäristika. Killen har istället identifierat sig primärt med den manliga protagonisten. Han tolkar in sig själv i den sexuella spänningen som tenderar att vara ett återkommande tema i kontemporär film. Där tjejen såg kärlek ser han istället ett målmedvetet beteende hos den manliga protagonisten som belönades med en tillgång den tjej som även i tidigare referensmaterial stack ut från mängden. Killen stödjer sig på att kvinnliga protagonister i större utsträckning har utpräglade karaktäristiska. Från det perspektivet tolkar han den kvinnliga protagonistens beteenden. Det slutar i den riktiga världen med att tjejen klär sig med en intention medan killen har förutsättningar att i det klädvalet se en annan intention. Tillräckligt många instanser av kulturella upprepningar av samma fenomen ger ett hav av avstånd i den sociala perceptionen av situationer könen emellan.

Killar och tjejer är under sin uppväxt informerade om en distinktion mellan könen. Denna distinktion kan de själva verifiera, anatomiskt om inte annat, men det är betydligt mycket svårare att uppskatta dess omfattning. De hittar i samhället ett kulturellt färgat underlag för idén om att skillnaderna är grundläggande och av en definierad storlek. Tjejer är si och killar så. Det går inte att förstå tjejer men killar är lätta att förstå. De tänker antingen med sin hjärna eller sitt könsorgan, aldrig båda samtidigt. I slutändan förstår sig killar på varandra i större omfattning och tjejer förstår sig på varandra i större omfattning. Med tiden förstår människor att det gemensamma är långt mycket större än de anat. Men social tid mäts i erfarenhet, kognitiv mognad och diskurs och är därför inte givet från början.

Nu är det så att de flesta samhällena av historiska skäl är mer bekvämt byggda för män även om männen förväntas bete sig rätt klumpigt i gengäld. Medierna drar sitt strå till stacken genom att kapitalisera på den framställning av killar och tjejer som det går att tjäna mest pengar på. Under lång tid har tjejer blivit kraftigt objektifierade genom en över-sexualisering. Som kille så kan tjejer av denna anledning bli väldigt exotiska vilket skapar underlag för nyfikenhet och en ibland destruktiv bemästringsvilja. Detta främjar att killar tar en experimentell attityd och reducerar tvetydigheten genom att pröva sig fram. En hel del fumliga interaktioner följer av att kommunikationen har en låg träffsäkerhet och från början är laddad. Gränser skapas genom att först testas utifrån förutfattade meningar om hur gränserna går. De flesta lyckas så småningom med att slipa fram lämpliga beteenden, eller åtminstone hålla i schack olämpliga sådana.

grandpaVi har nästan kommit till det ställe där din mamma och syster blir hjältar. Men först är det viktigt att nämna att kvinnlighet i männens avskilda värld består av kulmen av varje egenskap som verkar finnas hos kvinnor. En ung man som blir tillfrågad om kvinnlighet beskriver egentligen bara en kvinna som är ihopklumpad av bitar från många olika kvinnor(“meta-kvinna”). De enskilda kvinnorna som hon består av har blivit exploaterade på de av sina egenskaper som bäst dög till att sätta ihop denna generiska kvinna. För hennes kropp råder en norm för varje kroppsdel utifrån den auktion bland kroppsdelar som har ingått i hans visuella exponeringar. Kvinnan han letar efter är Frankenstein men han vet inte det. Däremot kan det märkas i att personen jagar från människa till människa något som den inte lär hitta. Det är tyvärr svårt att tänka sig att ett samhälle som överexponerar människor inte skulle skapa en miljö som möjliggör en uppfattning om att människor skulle vara utbytbara mot sina bästa delar.

Det är i alla fall här som din syster och mamma kommer till undsättning och blir viktiga för diskussionen. Kvinnorna närmast dig har en förmåga att göra något värdigare av den kvinnliga myten. De gör konkret allt det teoretiska i den här diskussionen genom att ge dig en möjlighet att approximera hur kvinnor kan tänkas vara, om nu kvinnorna närmast dig också räknas. De förmänskligar kvinnor generellt genom att föreslå att attraktion är ett av de få saker som skiljer kvinnor närmast dig från övriga kvinnor. Attraktionen är i sig inte en rationell anledning att ge människor schablonmässiga egenskaper.

Kvinnorna närmast dig är “stepping stones”; språngbrädor mot förståelsen av den kvinnliga varelsen. De gör kvinnan lite mer begriplig. Deras närvaro klyver den syntetiska kvinnan(“perfekta varelsen”) till mindre beståndsdelar. Om de också är kvinnor så finns inte “kvinnan” men däremot finns det kvinnor. Måhända är kvinnor dessutom individer, kanske är de till och med olika. Möjligen är deras existensform icke avhängig av din egna. När din syster kliar sig eller skämtar så känns det inte som dolda budskap eller inviter. Du har sett din mors armar och ben och vet att de inte avslöjar särskilt mycket om hur hon är som person. De är bara redskap – resten av kroppen en burk. Det magiska är det som är pågår inuti burken. På samma sätt som du kan förstå hipster-tanten så kan du inse att exotiska varelser är exotiska i den mån som du inte förstår dig på de. Tyvärr så är det här djupa insikter. Hur folk klär sig fortsätter att spela roll genom att vi har ett sållningsproblem som påverkar hur vi väljer och doserar beteenden.

Du borde tacka din syster och din mor. Nu förstår du att kvinnor varken är utomjordingar eller ett eget släkte. Men efter allt det här har du ändå bara börjat. Det är nu du ska försöka att se nyanser. För hur skiljer sig kvinnor i världen från de tre närmaste? Det svåra ligger i att inte göra de närmaste kvinnorna till undantaget som bekräftar regeln. Du ska med andra ord kunna besvara den frågan utan att svaret klumpar samman kvinnorna “där ute” till en ännu en meta-individ. Det finns nämligen många fallgroper. Kvinnor med annorlunda klädsel, hudfärg, hårfärg etc riskerar att bli nya species åter föremål för exotifiering.