Think outside the box (färdig)

babyJag satt med en vän på ett tåg för ett par månader sedan. Först frågade han mig ifall jag tyckte att människan hade en fri vilja. Eller var det så tillade han, att jag istället var av uppfattningen att ödet och livets omständigheter har placerat människan i en förutbestämd bana. Jag svarade att 30% av våra handlingar var fria. Sen la jag till en kommentar om att dessa 30% räcker gott och väl för att en ska kunna brottas med livets villkor och någon gång ibland utmanövrera vardagen. Helt enkelt för att val är kumulativa för den som är beredd att planera.

Då kvarstår de där övriga 70%. Dessa utgörs av en osynlig kraft som dirigerar många av våra tillsynes fria val. Det är en kraft som avgör den uppsättning av dörrar som finns att välja emellan när vi agerar ut vår handlingsförmåga. I vår ovetskap censurerar denna kraft bland de idéer som vi kan tänkas bli exponerade för. Den filtrerar bland de erfarenheter och situationer som vi kan råka snubbla över i vardagen. På så vis och omedvetet så tyngs vår framfart med en last som förlångsammar vår tillväxt, begränsar räckvidden av våra ambitioner, och dämpar storslagenheten av våra visioner.

Att vi inte är helt fria i våra handlingar beror på att vi på att vi har begränsade förmågor och på gott och ont delar världen med andra människor(mer gott än ont). Vårat sällskap kan ifrågasätta oss och få oss att ändra riktning, något som beroende på kontext kan vara stärkande eller förtryckande. Samtidigt behöver vi kollektivt sortera bland våra beteenden och ta fram levnadsmönster som gör den gemensamma tillvaron behaglig och meningsfull. De mäktiga bland oss har bättre förutsättningar att tycka till om dessa saker.

Många mönster som vi rättar oss efter har vi ganska lite att säga till om. Dessa mönster utgörs av faktorer som per automatik ingår(eller i tidigt skede förvärvas) i vår konstitution och som samtidigt är svåra att förändra. Det är bl.a. saker som vårat genetiska fabrikat, kön, nationalitet, läggning, våra föräldrars utbildningsnivå och status i samhället, det etniskt-religiöst-kulturella bagage som en tilldelades, den historiska era som vi föddes in i, det ideologiska klimat som omger oss, och det statsskick som finns för att ta emot våra klagomål mm. Varje individ placeras i livets labyrint med en unik kombinationen av dessa faktorer. Vissa kombinationer är förenliga med en lätt resa uppför samhällsstegen och genom den sociala terrängen. Andra kombinationer innebär att man riskerar att allvarliga skador med varje steg i vardagens hinderbana. De flesta som hamnar i den senare kategorin stannar upp tidigt och väljer att nöja sig med en lägre levnadsstandard. Många av de är inte medvetna om att deras avhopp statistiskt sett var förväntat utifrån de givna förutsättningarna. Inte alla barn föds lika.

Att människor som är sämre lottade kan känna sig diskriminerade beror just på att möjligheten att utvecklas till en fullfjädrad individ är olika tillgängligt för olika människor i samhället. Redskapen och knepen som bringar framgång är asymmetriskt spridda i samhället. Det finns kluster av egenskaper som är förenliga med goda utsikter för framgång just för att de matchar samhällets utformning bättre än andra. Det kan vara saker som kön och hudfärg etc. Att detta förhållande kan kallas diskriminering beror på att spridningen av framgångsfaktorer inte är etiskt försvarbart utifrån iden att alla människor skulle vara lika mycket värda.

Det som jag tidigare kallade “30% frihet” är inte något som jag har beräknat utan är endast en symbolisk siffra. Siffran ska spegla min upplevelse av människans förmåga att agera som om den vore oberoende av de begränsningar såväl intellektuella som praktiska som omger den. Bakgrunden är en fundering kring hur pass genomträngligt vårat tankeinnehållet är för omvärldens inflytelse. Hur stor andel av våra tankar sträcker sig utanför de ramar och strukturer som har uppkommit ur den kombination av faktorer som man har tilldelats? Hur fri är man att drömma vilt? Hur ofta utspelar sig ens tankar utanför de territorier som man utifrån sina förutsättningar har behörigt tillgång till. Säkerligen är det mer bakbundet än dagdrömmarna det skulle räknas som människans praktiska initiativförmåga.

Vår kapacitet att med den egna beslutsförmågan navigera utanför livets inhägnad är begränsat. Det beror på att världen inskränker på vår kognitiva suveränitet genom att förse oss med information som den har handplockat för sådana som delar vår samhällsposition. Med andra ord är några av de tankarna som bubblar innanför kraniet internaliserade trojaner. De är trots sitt kamouflage bland ens självständiga mentala aktivitet egentligen implantat som representerar den externa världens kolonisering av vår tankeverksamhet. Det är illasinnade tankar vars syfte är att försona våra aspirationer med det som de menar är lagom för oss utifrån vår plats i samhället.

Dessa tankar utger sig för att vara annat än vad de egentligen är. De maskerar sig i form av uppgivenhet, bristande initiativ, förhalning och ibland den särskilt förrädiska skepnaden av acceptans. Frihet handlar här om individens drift och benägenhet att förhöra sina tankar om vilka bland de som har kapitulerat inför livets utmaningar. Frihet är att ha ett aktivt ställningstagande till den position i världen där man har slagit sig till ro.