Dikt: Dina spår (färdig)

*****

Dina spår

Du lever vidare genom mig
I dina avtryck har jag min scen
Din ande dirigerar strålkastarna
Som genom mörkret vägleder min improvisation
Med rekvisita har du inrett min kognition
Du har i min gästbok förseglat din filosofi
Som fortplantar sig i min retorik
Likt bakgrundsmusik ekar du i mitt sinne
Och trots din frånvaro
Har du dekorerat min själ

*****

Tiderna förändras. Med varje steg i livet kommer och går människor av betydelse för oss. Hela tiden sker dessa förflyttningar. Med de tillkommer och försvinner relationer medan andra ändrar karaktär mot det bättre eller det sämre. Inte alltid får vi tycka till om utfallet. Det kvarstår att alla människor som vi någonsin har haft med att göra lämnar avtryck inom oss. Den här dikten är en hyllning till hur människor som någonsin har betytt något för oss sätter sin prägel på den vi blir. Vi hittar runt i skenet av deras bestående mentorskap.